Seçme ve Yerleştirme

Lila Kağıt, başarıya giden yolda ekibi oluşturan bireylerin performans ve yetkinliklerinin en önemli değerlerden biri olduğunun bilinciyle, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir seçme ve yerleştirme süreci uygulamaktadır.

Lila Kağıt iş başvurularını internet kanalıyla kabul edip, yine aynı kanalla olumlu/olumsuz tüm adayları tek tek cevaplamaktadır. Açık pozisyonlar için uygun adaylar görüşmeye çağrılmaktadır. Görüşme süreci olumlu sonuçlanırsa İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yapılan iş teklifinde pozisyonla ilgili tüm bilgiler adaya verilmektedir. Adayın teklifi kabulünden sonra işe giriş işlemlerine başlanmaktadır.

Eğitim

Her çalışanının gelişim planında eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Her pozisyon için belirlenmiş olan eğitim programlarının yanı sıra kişinin ihtiyaçlarına göre gereken eğitimler belirlenerek İnsan Kaynakları Departmanı'na bildirilmektedir. İnsan Kaynakları tarafından yapılan eğitim planlaması çerçevesinde yıl içerisinde eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Lila Kağıt bünyesinde görev yapan değerli yöneticilerimizle yapılan işbirliği sayesinde şirketimizde görev alan tüm personelimiz “Geliş Geliştir Günleri” adı altında düzenlenen eğitim seminerleriyle birbirinden farklı pek çok eğitime katılma olanağı elde ederler.

Lila Kağıt iş yapış yöntemleri de İnsan Kaynakları Departmanı tarafından oryantasyon programlarında aktarılmaktadır. Lila Kağıt farklı sektör tecrübelerine dair birikimleri çalışanlarına işbaşı ve sınıf eğitimleri ile aktarmaktadır.

Performans Yönetimi

Lila Kağıt İnsan Kaynakları Departmanı’nın en önemli hedefi, yüksek performanslı, şirkete değer katabilen bir ekiple sürekli gelişimi sağlamaktır.

Çalışanların şirket hedeflerine paralel olarak bireysel çalışma ve gelişim planlarını yöneticileri ile birlikte hazırlamalarının ardından yılda iki defa performans görüşmesi yapılarak çalışanın gösterdiği performans, gelişim ihtiyaçları ve kariyer potansiyeli değerlendirilir.

Performans değerlendirmesi elde edilen sonuçlar; yetkinlik değerlendirmesi ise pozisyonların gerektirdiği yetkinlikler üzerinden yapılmaktadır.

Lila Kağıt için kariyer yolu sadece bir üst pozisyona geçmek değil, aynı veya başka pozisyonda yetki ve sorumlulukların performansa bağlı olarak artmasıdır. Bu nedenle kişisel gelişimin devamlılığı sürekli hedeflenen kriterlerden biridir. Yıllık olarak planlanan eğitim programları da bu hedefi destekleyici niteliktedir.

Ücretlendirme ve Ek Menfaat

Lila Kağıt'ta ücret ve ek menfaatler politikamız; temel olarak, işin gerektirdiği ve kişilerin sahip olduğu yetkinlikleri, iş bazında sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübesini esas alan, "yüksek performansı ödüllendirmeyi" hedefleyen, adil bir sisteme dayanmaktadır.

Çalışanlarımızın ücretleri; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve ekonomik göstergeler doğrultusunda, her yıl ocak ayında değerlendirilip güncellenmektedir.

Tüm çalışanlarımıza,

  • Yemek ve ulaşım hizmetleri
  • Revir ve işyeri hekimi
  • Ferdi Kaza/Özel Sağlık sigortası
  • Yılda iki defa üniforma temini-mavi yakalı personel için sağlanmaktadır.

Sosyal Olanaklar

Çalışanlarımız tarafından her işyerinde kurulan Sosyal Komiteler kendilerine ayrılan bütçe ile yurt içi geziler, spor turnuvaları, kültür ve sanat etkinlikleri, piknik ve parti gibi çeşitli sosyal faaliyetler düzenleyerek günlük yoğun tempo esnasında bizlere yaşama sevinci aşılayacak ve birlik duygusunu güçlendirecek fırsatlar yaratmaktadır.